Loyal Shield

"Dependable as always."

(Guan Yu set)

Type: EPIC

Cost: Comes with skin.

Guan Yu Set

Guan Yu

Guandao

Divine Dragon

Loyal Shield